top of page

Prisma Vinterfest fyllde Eoshallen!

Detta är Prisma.

Prisma linje.png

Prisma är en plattform för samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer i Lunds kommun, i syfte att öppna upp och tillgängliggöra stadens utbud av fritidsaktiviteter för deltagare ur alla samhällsgrupper. Så fungerar Prisma.

Prisma linje.png

Nyheter om Prisma

Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
lund-logo.png
Eos Cares Logo NO Background.png
rc3a4dda-barnen-logga-sv.jpg
Prisma liggande.png
bottom of page