Prisma Vinterfest fyllde Eoshallen!

Detta är Prisma.

Prisma linje.png

Prisma är en plattform för samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer i Lunds kommun, i syfte att öppna upp och tillgängliggöra stadens utbud av fritidsaktiviteter för deltagare ur alla samhällsgrupper. Så fungerar Prisma.

Prisma linje.png

Nyheter om Prisma

Posts are coming soon
Stay tuned...
lund-logo.png
Eos Cares Logo NO Background.png
rc3a4dda-barnen-logga-sv.jpg
Prisma liggande.png