top of page

Hemspråksundervisning

Join the fb-group for receipes

Vad?

Prismas hemspråksundervisning är en stor mötesplats för familjer, där barn får både träna sitt modersmål och prova på olika idrotter.
 

Föräldrar får kontakt med Prismas vägledare för att kunna ta del av information om programmets verksamhet.

När?


Helger - kontakta oss för specifika lektionstider.


Eoshallen: Arkivgatan 32, Lund. 

Info


Följ våra facebook grupper! 
"Prisma Arabiska"
"Prisma Turkiska"
"Prisma Dari"

bottom of page