top of page
Interkultur logo transp.png

Välkommen till vår nystartade förening

Interkultur i Lund

Interkultur i Lund är en förening som verkar för att: ​

  • Nya Lundabor* ska känna sig välkomnade och få stöd i processen av att etablera sig inom lokalsamhället

  • Nya Lundabor ska involveras i lokalsamhällets sociala gemenskap

  • Nya Lundabor ska känna trygghet som en grund för att kunna utveckla självständighet och kreativitet

  • Barn till nya Lundabor ska få möjlighet att skapa sig en framgångsrik livsutveckling och kunna drömma om sin framtid

  • Nya Lundabors levnadsvillkor och behov ska beaktas som en del av lokalsamhällets utveckling

  • Nya Lundabor ska få vägledning av föreningens värderingar för att hantera livsutmaningar relaterade till etablering i det svenska samhället

* Med ”nya Lundabor” avses utlandsfödda personer som flyttat till Lunds kommun, primärt från 2015 och framåt

Klicka här för att bli medlem!

Som medlem blir du inbjuden till alla föreningens arrangemang, utbildningar och aktiviteter.

Du får även möjlighet att engagera dig i föreningens arbete!

Här kan du läsa Interkultur i Lunds stadgar.

En ny websida för Interkultur är under utveckling - här kommer du snart att kunna läsa mer om föreningens syfte, vision, metod, organisation, värderingar, verksamhet och mycket annat.

bottom of page