top of page
Logo Interkultur.png

Interkultur i Lund

Interkultur i Lund är en förening som: ​

  • Verkar för att nyanlända blir en del av det svenska samhället 

  • Verkar för att det svenska samhället utvecklas så att nyanlända tas väl om hand

  • Verkar för nyanländas sociala och kulturella gemenskap

Här blir du medlem - Svenska

Här blir du medlem - Arabiska

Här blir du medlem - Dari

Här blir du medlem - Turkiska

Som medlem blir du inbjuden till alla föreningens arrangemang, utbildningar och aktiviteter.

Du får även möjlighet att engagera dig i föreningens arbete!

bottom of page