top of page
  • Writer's picture

Learning Seminar in Swedish: "Två veckor efter valet - Vad händer nu i Lund?


Som en del av det framväxande samarbetet mellan integrationsföreningar i Lund bjuder TAMAM, Kompis Sverige, IM Lund och Eos Cares in till ett seminarium om valresultatet och dess betydelse för kommunens styrning under de kommande 4 åren. Seminariet drivs av en panel av politiker från olika partier, som utifrån ett antal frågeställningar delar med sig av sina tankar och kunskaper.

Registrera dig på den här länken.

Här är facebook-eventet, dela gärna och bjud in vänner!

Seminariet hålls på svenska! Program 19.00: Inledning Genomgång av kvällens program, och presentation av panelen. 19.20: Lunds kommun – basfakta och uppdrag Kort genomgång av kommunens data, former för politiskt styre samt förvaltningsuppdrag. 19.30: Inledande frågeställningar - Vem styr kommunen och vilka förutsättningar finns för att få igenom politiken? - På vilket sätt skiljer sig valresultatet i Lund från det nationella, och hur påverkar det kommunens dynamik? - Vilka kommer att vara de stora frågorna i Lund under den kommande mandatperioden? - Hur blir man medlem i ett politiskt parti, och vad kan man få göra om man vill engagera sig? 19.50: Fika och gruppdiskussioner i två omgångar Efter en kort fika delas deltagarna in i fyra grupper, som vardera får en representant från panelen att ställa frågor till. Efter ca 15 min görs en omgruppering där alla hamnar i en ny konstellation. 20.30: Gemensam avslutningsdiskussion Utifrån vad som fångats upp under kvällen ställs ett par avslutande frågor, som panelen får hjälpas åt att svara på. 20.45: Avslut


4 views0 comments
bottom of page