Välkomna till Prisma Vinterfest!

Updated: May 5


Välkomna till Prisma Vinterfest! - ett jättekalas för hela familjen!

Prisma är ett samverkansprojekt som leds tillsammans av Lunds kommun och IK Eos Basket, och som involverar alla kommunens organisationer och föreningar som arbetar för integration och inkludering. Syfte med projektet är att utveckla och implementera en metod för inkludering av nyanlända familjer, barn och unga via meningsfulla fritidsaktiviteter.

Den 14/12 kl 17.00-21.00 håller projektet en Vinterfest, där hela Eoshallen (Arkivgatan 32, Lund) öppnas upp för ett program med aktiviteter för unga vuxna, familjer och barn.

#eoshallen #prisma #Prismainitiative #vinterfest #Lund #integration #inklusion #LundsKommun

6 views
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Facebook page: "Eos Cares"

Instagram: eos_cares

LinkedIn: "IK Eos"

IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden

info@eoscares.se