Praktikplatser på Eos Cares under Coronakrisen/Internship at Eos Cares during the Corona Crisis

Updated: Apr 1


*English below* - Eos Cares är basketklubben IK Eos integrations-/sociala hållbarhetsprogram, som både erbjuder en mängd gratis aktiviteter för Lunds invånare och samarbetar med kommun, fastighetsbolag och andra föreningar och organisationer för att skapa ett mer inkluderande lokalsamhälle. Under förra året deltog fler än 2000 individer i Eos Cares aktiviteter och organisationen mottog utmärkelser för sitt arbete, från såväl kommun, som idrottsaktörer

Exempel på de aktiviteter som Eos Cares normalt erbjuder är: språkcaféer, utflykter, yoga, hemspråksundervisning på arabiska, mentorsprogram, seminarier och aktiviteter för småbarn och deras föräldrar. För närvarande ligger merparten av dessa aktiviteter på is p.g.a. Coronasituationen.

För att stötta riskgrupper och samhället i stort driver vi under våren 2020 ett Coronahjälpprogram. I detta program ingår informationsarbete för att nå ut med pålitlig krisinformation till grupper som inte förstår svenska, samt hälsofrämjande insatser riktade mot olika målgrupper.

Nu söker Eos Cares förstärkning till sitt team av praktikanter, som under våren bl. a. arbetar med ett någon av följande uppgifter:


  • att arbeta med Corona-/krisinformation på något av följande språk: dari, persiska, somaliska eller tigrinja, både i skrift (t.ex. i form av översättning) och i tal;

  • att i team planera och genomföra passande hälsofrämjande insatser, riktade mot olika målgrupper i Lund.

Eos Cares arbetar för att ge sina praktikanter en god gruppsammanhållning och håller regelbundna möten med praktikantteamet, samt tillhandahåller löpande handledning. Utöver ett praktikantintyg vid praktikens slut, så innebär praktiken ett utökat kontaktnät och utökade erfarenheter av hjälparbete, integrationsarbete, arbete inom ideell verksamhet, samt samarbete med andra aktörer.

Praktiktjänsten är obetald och löper under minst 10 veckor, men gärna längre. Arbete under kvällar och helger kan vid något tillfälle förekomma.

Tidsomfattningen per vecka är flexibel, från 8h och upp till heltidsarbete, och kan skilja sig åt från vecka till vecka beroende på uppgifter.

Mejla eventuella frågor och ansökan med CV och personligt brev till matilda@eoscares.se. Beskriv varför du vill göra din praktik på Eos Cares och vad du hoppas få ut av din praktik. Skriv även vilka språk du behärskar i tal och skrift, samt under vilken period du helst vill genomföra eventuell praktik och i vilken omfattning (genomsnittlig tid/vecka). Ansökningar behandlas löpande.

_______________________________

Eos Cares is an integration/social sustainability program within the basketball club IK Eos in Lund. Eos Cares offers the population of Lund a range of social activities, free of charge. The program also collaborates with the Municipality, and with other organizations and associations, in order to create a higher degree of social inclusion for all societal groups in the local community. Last year more than 2000 individuals visited the activities of Eos Cares, and the organization received several awards for its achievements.

The activities of Eos Cares are diverse and normally comprise, among others: language cafés, excursions, yoga, mother tongue classes for children, mentor programs, learning seminars and activities for toddlers and their parents. Most of these activities are put on hold, due to the Corona situation.

To support risk groups and the society as a whole, Eos Cares runs a Corona Help Program during the spring of 2020. This program includes spreading reliable information about the virus and situation to groups who don’t speak Swedish and health promotion targeting different Groups in Lund.

Currently Eos Cares is looking to amplify its team of interns, who during this spring mainly work with the following tasks:

  • assisting with written (e.g. translation) and/or spoken Corona/crisis information in one the following languages: Dari, Farsi, Somali or Tigrinya;

  • planning and carrying out health promoting interventions targeting different groups in Lund.

Eos Cares aims to provide prerequisites for a good cohesion within the intern team. There are regular Internship Team Meetings, and provision of support from the supervisor and Eos Cares management. At the end of the internship, the intern will receive an internship certification. By then he/she will also have acquired a widened network and a deepened experience of aid efforts, integration work, NGO activities and collaboration with other actors.

The internship is unpaid. Its duration should be 10 weeks as a minimum, but preferably longer.

The amount of working hours per week is set individually in agreement with the program management, and can fall within the range of 8 hours to full time. It may vary from week to week depending on the tasks at hand. At times there may be work hours on evenings and/or weekends.

Cover letter and résumé, along with potential questions about Eos Cares or the internship positions, are sent to: matilda@eoscares.se. Describe why you want to do an internship at Eos Cares, and what your hopes/expectations of the internship are. Specify your language competence, preferred start and end dates of the internship, as well as preferences concerning full or part time. Applications are dealt with continuously.

#internship #praktik

100 views
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Facebook page: "Eos Cares"

Instagram: eos_cares

LinkedIn: "IK Eos"

IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden

info@eoscares.se