Bli volontär i Eoshallens Hjälpcentral

Updated: Mar 31

THIS PAGE IS UNER CONSTRUCTION

Bild: Poster för rekrytering av volontärer.

Sammanfattande information om uppdraget som volontär.

Länk till anmälningsformulär för volontärer.

Länk till facebook-posten om språkstöd.

0 views
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Facebook page: "Eos Cares"

Instagram: eos_cares

LinkedIn: "IK Eos"

IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden

info@eoscares.se