Debattartikel: Fritidssektorn - en outnyttjad tillgång för förflyttning mot arbetsmarknaden

I dagens Skånska Dagbladet belyser Matilda Ottelid, Chef för Eos Cares Externa Relationer, potentialen i att använda fritidssektorn som plattform för arbetsmarknadsinsatser. Läs artikeln här.


57 views0 comments
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Facebook page: "Eos Cares"

Instagram: eos_cares

LinkedIn: "IK Eos"

IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden

info@eoscares.se