top of page
  • Writer's picture

Prisma Arbetsmarknad söker samarbete med en Rusta & Matcha-leverantör

Updated: Feb 15, 2023

Genom ett Vinnova-projekt har Eos Cares inom integrationsprogrammet Prisma byggt upp en framgångsrik metodik för arbetsmarknadsintegrering, där nyanlända engageras i arbetsinsatser för att hjälpa andra nyanlända. Vi söker nu efter ett samarbete för att göra denna verksamhet tillgänglig för personer inom Arbetsförmedlingens Rusta & Matcha-verksamhet.

Prismas medarbetare, i samband med ett seminarium om valresultatet 2022.

Foto: Mattias Horrdin.


Prisma Arbetsmarknad

Inom Prisma har utvecklats en metodik för arbetsmarknadsintegrering, som i grunden bygger på att nyanlända engageras i ett professionellt arbete för att hjälpa andra nyanlända. Syfte med projektet ”Prisma Arbetsmarknad” är att kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning för nyanlända, som blir ett första steg in på arbetsmarknaden och en språngbräda mot fortsatt yrkeskarriär eller högre studier. Våren 2023 omfattar programmet ca 30 personer.


Insatserna inom Prisma Arbetsmarknad består av:

- Arbetsträning, genom att medverka i Prismas stödverksamhet för nyanlända i Lunds kommun. Uppgifter kan innefatta alltifrån ledning av sociala aktiviteter till olika former av pedagogisk verksamhet, individuell stödverksamhet och praktiska hantverksarbeten. Arbetet bedrivs i nära samverkan med kommun och övrigt civilsamhälle, vilket bygger kunskaper över ett brett spektrum av områden och ett stort socialt kapital.

- Språkaccelerator, vilket innebär 1-3 möten per vecka med en svensktalande språkmentor, samt ett möte per vecka för att träna presentation inför grupp. Syfte med språkacceleratorn är att erbjuda konversations- och presentationsträning på ett sätt som kompletterar den teoretiska språkutbildning som erbjuds inom kommunal och annan vuxenutbildning. Medarbetare som studerar engelska får även möjlighet att medverka i aktiviteter inom det engelsktalande programmet Eos Social Hub.

- Utbildning, där en eftermiddag per vecka är vigd åt grundutbildningar inom olika områden bl a ledarskap, självledarskap, presentationsteknik, arbetsmarknad, föreningskunskap, samhällskunskap, demokrati & politik, socialtjänst och föräldraskap.

- Hälsopromotion, bl a i form av fysisk gruppträning och hälsorelaterade diskussionsämnen. Dessutom innebär programmets sociala gemenskap ett hälsofrämjande sammanhang.


Sammantaget innebär detta att Prisma Arbetsmarknad är en win-win där individer utvecklas i riktning mot arbetsmarknaden, och deras insatser förbättrar levnadsvillkor för en stor målgrupp av andra nyanlända.


Rusta & Matcha

Vi söker nu en lösning för att göra metodiken tillgänglig för den stora målgrupp av personer som befinner sig inom Arbetsförmedlingens Rusta & Matcha-verksamhet.


Detta skulle i grunden innebära att en Rusta & Matcha-leverantör utöver den jobbcoachning och övriga aktiviteter som Arbetsförmedlingen kravställer, ger sina deltagare uppgifter för personlig utveckling som innebär att de får tillbringa 15-25 timmar per vecka inom Prisma Arbetsmarknads verksamhet. Detta kan sedan följas upp med arbetspraktik på heltid, om så önskas av deltagaren.


Som en del av upplägget kan Eos Cares sprida info om denna möjlighet inom vårt nätverk av drygt 2 500 personer som besöker våra verksamheter, varav de allra flesta är "nya Lundabor" och många av dem står till Arbetsförmedlingens förfogande.


När Eos Cares erhåller medel för andra utvecklingsprojekt där personer kan anställas, så rekryterar vi alltid dessa ur vårt interna nätverk, i första hand via introduktionsjobb.


Om du jobbar med Rusta & Matcha och tycker att detta låter intressant så är du varmt välkommen att kontakta någon av oss!


Axel Wallin, Social Hållbarhetschef IK Eos

Projektledare Prisma Arbetsmarknad


Sarah Kahal, Eos Cares HR- och Arbetsmarknadsansvarig237 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page