Kan du Rusta & Matcha? Prisma Arbetsmarknad söker samarbetspartners!

Genom ett Vinnova-projekt har Eos Cares inom integrationsprogrammet Prisma byggt upp en framgångsrik metodik för arbetsmarknadsintegrering, där nyanlända engageras i arbetsinsatser för att hjälpa andra nyanlända. Vi söker nu samarbeten för att göra denna verksamhet tillgänglig för personer inom Arbetsförmedlingens Rusta & Matcha-verksamhet. I ett första steg vill vi komma i kontakt med personer med god kännedom om Rusta & Matcha, för en diskussion om möjligheter till uppskalning.

Prismas medarbetare, i samband med ett seminarium om valresultatet 2022.

Foto: Mattias Horrdin.


Prisma Arbetsmarknad

Inom Prisma har utvecklats en metodik för arbetsmarknadsintegrering, som i grunden bygger på att nyanlända engageras i arbetsinsatser för att hjälpa andra nyanlända. Syfte med projektet ”Prisma Arbetsmarknad” är att kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning för nyanlända, som blir ett första steg in på arbetsmarknaden och en språngbräda mot fortsatt yrkeskarriär eller högre studier. Under hösten 2022 omfattar programmet ca 25 personer.


Insatserna inom Prisma Arbetsmarknad består av:

- Arbetsträning, genom att medverka i Prismas stödverksamhet för nyanlända i Lunds kommun. Uppgifter kan innefatta alltifrån ledning av sociala aktiviteter till olika former av pedagogisk verksamhet, individuell stödverksamhet och praktiska hantverksarbeten. Arbetet bedrivs i nära samverkan med kommun och övrigt civilsamhälle, vilket bygger kunskaper över ett brett spektrum av områden och ett stort socialt kapital.

- Språkaccelerator, vilket innebär 2-3 möten per vecka med en svensktalande språkmentor, samt ett pass per vecka av presentationsträning inför grupp. Syfte med språkacceleratorn är att erbjuda konversations- och presentationsträning på ett sätt som kompletterar den teoretiska språkutbildning som erbjuds inom kommunal och annan vuxenutbildning. Medarbetare som studerar engelska får även möjlighet att medverka i aktiviteter inom det engelsktalande programmet Eos Social Hub.

- Utbildning, där en eftermiddag per vecka är vigd åt grundutbildningar inom olika områden bl a ledarskap, självledarskap, presentationsteknik, arbetsmarknad, föreningskunskap, samhällskunskap, demokrati & politik, socialtjänst och föräldraskap.

- Hälsopromotion, bl a i form av fysisk gruppträning och hälsorelaterade diskussionsämnen. Dessutom innebär programmets sociala gemenskap ett hälsofrämjande sammanhang.


Sammantaget innebär detta att Prisma Arbetsmarknad är en win-win där individer utvecklas i riktning mot arbetsmarknaden, och deras insatser förbättrar levnadsvillkor för en stor målgrupp av andra nyanlända.


Rusta & Matcha

Nästa steg i projektets utveckling är att göra metodiken tillgänglig för den stora målgrupp av personer som befinner sig inom Arbetsförmedlingens Rusta & Matcha-verksamhet. För detta söker vi nu samarbetspartners som vill vara med och ta fram lösningar för hur detta kan genomföras.


Inledningsvis vill vi komma i kontakt med personer som kan Rusta & Matcha och kan hjälpa oss att staka ut vägen. Detta skulle sedan kunna leda till en formaliserad samverkan med organisationer som ser potential i Prismas verksamhet för att sysselsätta och utveckla personer utanför arbetsmarknaden, samt även i Prismas omfattande nätverk bland nyanlända i Lund och regionen.


Om detta låter intressant och du tror att du kan bidra, varmt välkommen att kontakta någon av oss!


Axel Wallin, Social Hållbarhetschef IK Eos

Projektledare Prisma Arbetsmarknad

axel@eoscares.se


Sarah Kahal, Eos Cares HR- och Arbetsmarknadsansvarig

sarah@eoscares.se111 views0 comments

Recent Posts

See All