top of page
  • Writer's picture

Keep in touch - but keep the distance

[ENGLISH BELOW]



För att minska smittspridningen är det viktig att vi håller avstånd mellan varandra. Det här är något vi alla måste ha i åtanke och ta ansvar för. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även alla att undvika onödiga resor inom Sverige.


Fastän att vi inte kan träffa varandra som vi brukar är det viktig att hålla kontakten, annars kan en lätt känna sig ensam och nedstämd. Ring en kompis eller familjemedlem för att prata lite eller ses över ett videosamtal. Det finns även olika tjänster som du kan ringa om du behöver någon att prata med. Här kan du läsa mer (finns på olika språk) → https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/


To limit the spread of infection it is important that we keep a social distance. This is something we all need to keep in mind and take responsibility for. Folkhälsomyndigheten (the Public Health Agency) also recommends everyone to avoid all unnecessary travels within Sweden.


Although we can not see and visit each other as we used to, it is important to keep in touch with one another. Without social interaction one can easily feel lonely, down and worried. Call a friend or a relative and have a chat or see each other over a video call. There is also various services you can call if you need to talk with someone. Read more about it here (in several languages → https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/


4 views0 comments

Commentaires


bottom of page