Protect yourself and others from spread of infection

Updated: Apr 24, 2020Länsstyrelsen Skåne har publicerat en informerande video om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning. Klicka på länken för att se videon på andra språk än svenska.

https://informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/


Länsstyrelsen Skåne has published an informative video on how to protect yourself and others from spreading the virus. Click on the link to watch the video in other languages than Swedish.

https://informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/


53 views0 comments
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Facebook page: "Eos Cares"

Instagram: eos_cares

LinkedIn: "IK Eos"

IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden

info@eoscares.se