top of page
  • Writer's picture

Rekordsommar i sociala aktiviteter

Updated: Sep 6, 2021

Sommaren 2021 blev den hittills största i Eos Cares verksamhet. Totalt engagerades ett fyrsiffrigt antal personer, och inom programmets olika delar skapades i snitt tre aktiviteter varje dag som vardera involverade över 30 deltagare. Fördelningen var jämn mellan flickor, pojkar, kvinnor och män, med en liten överrepresentation av kvinnor.


Av Eos Cares delprogram stod Prisma för den största verksamheten - enbart detta program involverade över 1000 unika deltagare, de allra flesta ur den primära målgruppen nyanlända familjer som anlänt till Lund från 2015 och framåt. Genom ett framgångsrikt samarbete med Lunds kommuns Barn i Start och ett stort nätverk av volontärer och föreningar kunde programmets medarbetare skapa ett omfattande aktivitetsutbud med insatser runt om i Lund och för alla åldersgrupper. Se all statistik från Prisma-sommaren här!


Tongivande bland aktiviteterna var bl a Prismas Pop-up verksamhet, där bostadsområden dit flyktingar anvisats besöktes 4 gånger per vecka, och Prisma skapade mini-områdesfester med lek, spel och pyssel för barn, cykelreparation, mat och fika samt stödverksamhet för barnens föräldrar.

En fantastisk upplevelse var givetvis Superdagen den 20 juli, då Stadsparken i Lund förvandlades till en festival med aktiviteter, mat och musik, och en stor samling av föreningar.

Ett annat stort arbete var sommarentreprenörshubben som Eos Cares skapade för ett 20-tal av kommunens feriepraktikanter. Utifrån en grundutbildning i socialt entreprenörskap startade de deltagande ungdomarna upp ett flertal olika verksamheter som kunde knytas till Prisma och HSIF Klostergården, bl a ett fotbollsnätverk på Väster, en simskola för barn som inte får plats i Högevallsbadets simskola, en läs- och skrivutbildning för analfabeter och ett flertal andra typer av aktivitetsgrupper.

Även HSIF Klostergården var aktiva, framför allt i form av Klostergården Sports Camp som genomfördes under vecka 28 och vecka 31. Här deltog ett hundratal barn och ungdomar, där barnen fick prova på basket, dans, självförsvar, fotboll, parkour och lekar, och där ett 20-tal ungdomar fick genomgå både teoretisk och praktisk ledarskapsutbildning.


HSIF Klostergården samverkade även med Prismas hemspråksundervisning, och skapade idrottslektioner som barnen deltog i som ett komplement till språklektionerna.

En stor highlight var dessutom besöket på Helamalmös mötesplats i Nydala, där Nicolas Lunabba presenterade för ungdomarna som gick ledarutbildningen hur hans verksamhet fungerar och vilka ledarskapsutmaningar som de har hanterat genom åren.


Inom Social Hub hölls Eos Language Café igång som vanligt med två tillfällen per vecka genom hela sommaren. I början av juni kunde äntligen online-språkcaféerna övergå till fysiska samlingar, och med detta ökade deltagarantalet från ca 25 per tillfälle till ca 40 personer. Med gynnsamt väder och god stämning kunde språkcaféerna hållas nästan uteslutande utomhus utanför Eoshallen.

Även Local Discoveries var i full gång, med utflykter till bl a Helsingborg, Ystad och Kullaberg.


Sommarmånaderna avslutades med ett stort arrangemang i Eoshallen den 28 augusti, då afghanska familjer samlades. Även om omständigheterna kring detta var tragiska, så är vi glada att genom våra aktiviteter bidragit till en rolig och minnesvärd sommar för tusentals personer i Lunds kommun. Och detta skulle inte varit möjligt om det inte vore för våra fantastiska medarbetare och volontärer - som dessutom haft jätteroligt genom alla våra arrangemang!

89 views0 comments

Comments


bottom of page