top of page
  • Writer's picture

Eos Cares söker Ungdomshandledare

Updated: Mar 8, 2023

Nya tjänster inom Eos Cares ungdomsarbete, med fokus på organisering och utveckling av ungdomar:

- En roll Ungdomshandledare att tillsättas omgående, med ett övergripande ansvar för aktiviteter för ungdomar.

- 2-4 roller Handledare Feriepraktik som kommer att vara ett sommarjobb med ansvar för handledning av feriepraktikanter.


Eos Cares

IK Eos är södra Sveriges största basketförening, och tredje störst i landet sett till antalet tävlingsregistrerade spelare och ledare.


Sedan 2016 har IK Eos byggt upp ett socialt hållbarhetsprogram “Eos Cares”, som idag driver aktiviteter över hela Lunds kommun och även runt om i regionen. Årligen medverkar över 2 500 unika individer i bl a språkcaféer, språkaccelerator, läs- & skrivträning för analfabeter, återbruksverkstad, samhällsrådgivning, feriepraktik & nattidrott för ungdomar, cykelskola, hemspråksundervisning, sommarläger, sommar- och vinterfester och mycket annat. Detta gör Eos Cares till ett av svensk idrottsrörelses största sociala initiativ.


Eos Cares verksamhet är indelad i det svensktalande programmet Prisma med fokus på integration av nyanlända, en verksamhet för ukrainska flyktingar och det engelsktalande programmet Eos Social Hub med fokus på inkludering av samtliga internationella i Lund.


Eos Cares ungdomsarbete

Eos Cares ungdomsarbete drivs genom projektet Prisma Ungdom, med syfte att ge ungdomar tillgång till sammanhang, aktiviteter, grupper och mötesplatser, till resurser och stöd för egenorganisering, samt till utveckling som ledare.


Om rollerna

Att arbeta inom Prisma Ungdom är mer än ett jobb, det är en möjlighet att göra skillnad för barn och ungdomar i behov av vägledning och meningsfull sysselsättning.


Som ungdomshandledare inom Prisma Ungdom kommer du att ansvara för arrangemang, aktiviteter och aktivitetsgrupper för målgruppen nyanlända ungdomar i ålder 13-25 år. Du kommer att etablera relationer med Lunds kommun och våra övriga samarbetspartners, samt givetvis med de ungdomar som är målgrupp för programmet. Du rapporterar till Prisma Ungdomsansvarig, och arbetet sker i nära samarbete med Prismas programledning.


I arbetet kommer du att utvecklas både personligt och professionellt, och bli en del av en innovativ organisation som drivs av ett stort engagemang för våra målgrupper.


Ungdomshandledare

Huvuduppgift för Ungdomshandledaren är att utveckla Eos Cares ungdomsnätverk genom aktiviteter, projekt och uppstart av ungdomsgrupper.


Rollen är en anställning på alltifrån 50-100%, vilket kan anpassas utifrån kandidatens förutsättningar. Anställningen är en projektanställning t o m den 2023-09-15, med god chans till förlängning (vi väntar just nu svar på ansökan om förlängning av vårt projekt). Arbetstiden kommer till största delen att ligga på kvällar och helger, eftersom det är under denna tid som målgruppen är tillgänglig. Rollen kommer att tillsättas omgående, för att ersätta nuvarande Ungdomshandledare som går vidare till nya utmaningar. Anställningen görs av IK Eos, och lönen är i nivå med kollektivavtal.


Arbetet går i viss utsträckning att kombinera med t ex studier eller andra åtaganden dagtid under måndag-fredag.


Handledare Feriepraktik

2-4 personer söks för ett sommarjobb med ansvar för feriepraktikanter, dvs totalt 100 gymnasieungdomar som jobbar i block om 3 veckor under sommarlovet.


Uppgifterna för dessa Handledare kommer att vara liknande som för Ungdomshandledaren, men mer inriktade på att leda arrangemang och aktiviteter där feriepraktikanterna arbetar med olika typer av insatser för Eos Cares målgrupper.


Rollerna är heltidsanställningar under perioden 7 juni - 31 augusti, med två veckors uppehåll för semester i början av augusti. Lön är i nivå med kollektivavtal.


Kvalifikationer

I båda rollerna söker vi dig som har ett starkt engagemang för inkludering och för att skapa positiva sammanhang för ungdomar. Viktigast av allt är att du kan relatera till ungdomarna, t ex genom att själv tillhöra målgruppen eller genom att på annat sätt vara skicklig i att “connecta” med dem. Du behöver också kunna leda ungdomar, engagera dem i aktiviteter och följa upp deras insatser och utveckling.


Utöver detta söker vi en person som:

- Sannolikt är i ålder 22-28 år.

- Bor i Lund och/eller har ett befintligt socialt nätverk inom kommunen. Mycket meriterande om ett sådant redan innefattar vår målgrupp.

- Är fullt tillgänglig för arbete och ledning av aktiviteter under kvällar och helger.

- Har relevant erfarenhet, t ex genom utbildning och/eller tidigare ledaruppdrag.


Kunskaper inom något av de stora språken som talas av nyanlända är mycket meriterande. Givetvis även att tidigare ha arbetat med ungdomar i något sammanhang.


Ansökan

Låter detta som en spännande och intressant utmaning? Vi är väldigt nyfikna på att höra vem du är och vilken/vilka av rollerna du är intresserad av. Skicka in ditt CV och personliga brev till hr@eoscares.se så snart som möjligt. Ansökningar hanteras löpande allt eftersom de inkommer.


469 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page