top of page
Prisma linje.png

Verksamhet

Prismas operativa verksamhet utförs i ett flertal former.

Prisma linje.png

Uppsökande verksamhet

Den uppsökande verksamheten bedrivs genom närvaro på platser där målgrupper vistas, samt genom samverkan med organisationer som arbetar med målgrupperna. T ex presenterar Prismas Vägledare regelbundet för SFI-klasser informationsmaterialet ”Integration i Förening”, och på Socialförvaltningen bidrar bl a socialsekreterare och boendesamordnare med att hänvisa personer och familjer till Prisma. Dessutom etableras särskilda aktiviteter för att skapa kontakter med målgrupperna, störst är Prismas hemspråksundervisning i samverkan med Folkuniversitetet och Hemgården, som före Corona-pausen hade över 80 barn inskrivna och varje söndageftermiddag samlade ett 40-tal familjer.

Prisma linje.png

Vägledning

Vägledning till utvalda fritidsaktiviteter är när Prismas medarbetare tar med sig deltagare för att prova på verksamheter som de kan ha intresse för. Till och med februari 2020 har över 100 nyanlända på detta sätt involverats i nya sammanhang. Ett 40-tal personer tagits med till olika språkcaféer, 25 barn har börjat träna kampsport med Real Fighter, ett flertal kvinnor har besökt Öppna Förskolan Kulan där särskild svenskaträning erbjuds, och andra har lärt sig cykla på Röda Korsets cykelskola. Vägledningen sker primärt till Prismas Inkluderingsgrupps organisationers ordinarie verksamheter.

Prisma linje.png

Multi-aktiviteter

S.k. Multi-aktiviteter är samverkansarrangemang där aktörer i Inkluderingsgruppen bidrar med aktiviteter och resurser, för att tillsammans skapa attraktiva mötesplatser. En viktig del är här att tillhandahålla gratis lovaktiviteter som gör skolloven meningsfulla för de barn och ungdomar som inte har råd att åka bort eller delta i aktiviteter som inte är gratis. T ex under sportlovet deltog 150 barn i en Superdag i Eoshallen, där de fick rotera mellan 6 stationer med olika idrotter och lekar. För tonåringar finns initiativet ”Playground” där Eoshallen på ett liknande sätt öppnas upp under helgkvällar. Under sommaren 2020 planeras tillsammans med Sommarlund en vecka med heldagsaktiviteter och teaterföreställningar på de olika friluftsbaden runt om i kommunen.

Prisma linje.png

Corona

Under Coronakrisen sätter Prisma upp s.k. Aktivitetspunkter i bostadsområden dit många flyktingar anvisats, med personal som kan svara på frågor om Corona tillsammans med aktivitetsledare som engagerar barn och familjer i lekar och spel med hälsofrämjande tema.

Prisma liggande.png
bottom of page