Eos Cares

Eos Cares är basketklubben IK Eos sociala hållbarhetsprogram.

Syfte med Eos Cares var initialt då programmet formades:

  • Att välkomna alla samhällsgrupper till föreningen

  • Att öppna upp Eoshallen som ett centrum för integration, språkträning och social etablering

Över tid, då programmet utvecklats och allt mer uppmärksammats, har ett tillägg vuxit fram:

  • Att utgöra ett ledande exempel för hur idrottsföreningar kan bidra i samhällsutmaningar som ojämlikhet, utanförskap och integration

Kärnan i programmet är och kommer alltid att vara Eoshallen, som är ett inspirerande exempel på vad som kan hända när en förening bemyndigas att äga och driva sina lokaler.

Eos Cares startade i januari 2016, och hade under 2019 över 2 000 unika deltagare i programmets aktiviteter.

 

Utmärkelser

Under 2019 tilldelades IK Eos - med anledning av Eos Cares - ett flertal utmärkelser:

Utmärkelserna uppmärksammades bl a av Svenska Basketbollförbundet.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Facebook page: "Eos Cares"

Instagram: eos_cares

LinkedIn: "IK Eos"

IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden

info@eoscares.se