top of page

Eos Cares

IK Eos är södra Sveriges största basketförening, och tredje störst i landet sett till antalet tävlingsregistrerade spelare och ledare. 

 

Sedan 2016 har IK Eos byggt upp ett socialt hållbarhetsprogram “Eos Cares”, med syfte att öppna upp föreningen för alla invånare och samhällsgrupper i Lund, samt att utveckla Eoshallen till en mötesplats för integration, språkträning och social etablering. Verksamheten har allt eftersom spridits långt utanför Eoshallen, och Eos Cares driver idag aktiviteter över hela Lunds kommun och även runt om i regionen. Sedan 2018 har programmet involverat 2 000-4 000 deltagare per år, vilket gör Eos Cares till ett av svensk idrottsrörelses största sociala initiativ.

Exempel på aktiviteter som utvecklats inom Eos Cares är bl a språkcaféer, språkaccelerator, SFI-läxhjälp och studiehandledning på elevernas modersmål, återbruksverkstad, samhällsrådgivning, seminarier, feriepraktik & nattidrott för ungdomar, cykelskola, naturutflykter, hemspråksundervisning, sommarläger, sommar- och vinterfester och mycket annat. Dessutom har bedrivits utvecklingsprojekt för bl a idrottens sociala ansvarstagande, arbetsmarknadsintegrering, aktivitetsbaserad språkträning, välkomstinsatser gentemot asylsökande & kommunanvisade flyktingar, ungas organisering och demokratisk delaktighet.

Fr o m 2024 kommer Eos Cares att ta rollen av en katalysator för social utveckling i Lund, med fokus på att utveckla samarbetsorganisationer som utför operativa insatser. Integrationsarbetet drivs genom föreningen Interkultur i Lund, som startats upp av Eos Cares och egenorganiserar de olika communitys av nyanlända som har varit målgrupper för programmet. Social Idrott utförs även fortsättningsvis internt inom Eos, genom Hemmaplan-sektionen som etablerats under hösten 2023. 

Facts & Figures
1 ygerman lagfoto prisma staff.jpeg

Idrotts- & integrationsminister Anders Ygeman besöker Eos Cares, 9 augusti 2022.

bottom of page