top of page

Eos Cares

IK Eos är södra Sveriges största basketförening, och tredje störst i landet sett till antalet tävlingsregistrerade spelare och ledare. 

 

Sedan 2016 har IK Eos byggt upp ett socialt hållbarhetsprogram “Eos Cares”, med ursprungligt syfte att öppna upp föreningen för alla invånare och samhällsgrupper i Lund, samt att utveckla Eoshallen till en mötesplats för integration, språkträning och social etablering. Verksamheten har allt eftersom spridits långt utanför Eoshallen, och Eos Cares driver idag aktiviteter över hela Lunds kommun och även runt om i regionen. Årligen medverkar över 2 500 unika individer, vilket gör Eos Cares till ett av svensk idrottsrörelses största sociala initiativ.

 

Eos Cares verksamhet är indelad i det svensktalande programmet Prisma med fokus på integration av nyanlända, och det engelsktalande programmet Eos Social Hub med fokus på inkludering av samtliga i Lund som söker stöd och sociala sammanhang. Till det senare har även adderats insatser för ukrainska flyktingar.

Facts & Figures
1 ygerman lagfoto prisma staff.jpeg

Idrotts- & integrationsminister Anders Ygeman besöker Eos Cares, 9 augusti 2022.

bottom of page