Info & Anmälan

Nedan är knappar till informationsmaterial och web-formulär för anmälan som deltagare eller som förening.

Vill du ha hjälp med att hitta bra fritidsaktiviteter?

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Facebook page: "Eos Cares"

Instagram: eos_cares

LinkedIn: "IK Eos"

IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden

info@eoscares.se