top of page
  • Writer's picture

Eos Cares in Sydsvenskan!


Eos Cares received this year's "Integration Prize" from Lund's Kommun and this didn't go unnoticed by the press. On December 19, Sydsvenskan newspaper published an article on our program's integration work, including quotes from Eos Cares' projektledare Axel Wallin and our Operativ Chef, Yaman Alloush.

You can read the article below:

"Bra integration: utflykter, matlagning och yoga"

Hur integrerar man människor från andra länder och kulturer i Sverige på ett bra sätt? En tiotusenkronorsfråga som Eos Cares har bra svar på. Föreningen har just tilldelats Lunds kommuns integrationspris för 2019.

Skapa trevliga samlingspunkter. Ordna engagerande grupp-aktiviteter. Ge invandrare en chans att möta infödda svenskar och folk från andra håll. Öppna språkkaféer.

Basketklubben Eos bidrar på många sätt till integrationen. Nu har satsningen Eos Cares fått kommunens integrationspris.

– Klubben och lokalen, Eos-hallen, är huvudsakerna, inte att det spelas basket, säger Axel Wallin, projektledare.

I den nordamerikanska proffsbasketligan NBA finns NBA Cares. Bland annat är basketidolerna ute och hjälper till i lokalsamhällena och läser sagor för barn. Eos fick sin inspiration dels därifrån, dels från Köpenhamn där man går in för att etablera idrott i utsatta områden.

– Men mycket av det vi gör har vi själva provat oss fram till, förklarar Axel Wallin.

Enkelt uttryckt handlar Eos Cares om att integrera nya lundabor genom olika fritidsaktiviteter i Eos-hallen och på andra ställen. Man organiserar bland annat tre språkkaféer, ordnar populära utflykter i naturen och samlar folk kring matlagning, nattidrott och yoga och meditation.

Nyanlända introduceras i föreningslivet och kommer under nästa år även att kunna engagera sig i en nybildad lokal idrottsförening, HIF Klostergården.

Parallellt samarbetar Eos Cares med kommunen kring nya metoder för att integrera nyanlända och vill inspirera andra föreningar att använda idrotten som en väg till integration.

– Det är jätteviktigt med mötesplatser dit man kan gå och träffa människor från olika länder och samhällsgrupper. Det ska inte vara välgörenhet, man ska mötas på lika villkor, betonar Axel Wallin.

– Och sociala nätverk kan leda till jobb, säger Yaman Alloush, operativ chef för Eos Cares.

Själv kom han till Sverige från Syrien för fyra år sedan och har snabbt lärt sig svenska. I botten är Yaman Alloush it-ingenjör, men även van vid chefs- och teamledarrollen.

– Jag fick förfrågan om jobbet på Eos Cares av arbetsförmedlingen och jag trivs bra.

Fast basket är han inte så tränad i.

– De andra vill inte passa mig när vi spelar. Jag måste själv se till att få tag i bollen, säger han med ett skratt.

Eos Cares ger även nyanlända möjlighet att organisera sig själva. Yaman Alloush har satt igång hemspråksundervisning i arabiska med över 60 barn. Han betonar också vikten av att få träna och och lära sig svenska.

Hittills i år har drygt 2 000 personer varit med i Eos Cares olika aktiviteter, inte bara flyktingar utan också yrkesmän och -kvinnor som rekryterats hit, utländska studenter och universitetsfolk samt infödda svenskar som är nya i Lund.

– De två största inflyttningsländerna när det gäller Lund är Kina och Indien, vi har jättemånga deltagare från de länderna, säger Axel Wallin.

Eos Cares finansieras med projektbidrag från olika finansiärer, bland dem kommunen.

– Jag tror att det är mycket effektivare att det vi gör drivs av civilsamhället. Men det blir enormt mycket starkare när kommunen är med och stöttar och samordnar med egna insatser, förklarar Axel Wallin.

* Read the article straight from Sydsvenskan's webpage HERE.

35 views0 comments
bottom of page