PRISMA

Prisma är en metod för att hjälpa nyanlända familjer, barn och unga till inkludering via en meningsfull fritid.

Så fungerar det.

Vill du ha hjälp med att hitta bra fritidsaktiviteter?

För organisationer som erbjuder fritidsaktiviteter:

Prisma är ett §37-finansierat projekt som drivs i samverkan mellan Lunds kommun, Eos Cares och Rädda Barnen.

Metod

Prisma är en metod för att söka upp, lära känna och lotsa nyanlända familjer, barn och unga till  fritidsaktiviteter inom Lunds kommun. Prisma förenar offentlig och idéburen sektor i ett gemensamt utbud av inkluderande fritidsaktiviteter, s.k. Prisma-aktiviteter. Dessa aktiviteter skapar ett socialt sammanhang med möjlighet till personlig utveckling via bl a kontakter mellan samhällsgrupper, språkträning, samhällsorientering, fysisk rörelse och volontärerfarenhet.

Metoden bygger på två grundprocesser:

 

 • Rekryteringsprocessen:

En process är att arbeta uppsökande mot nyanlända familjer, barn och unga, för att lära känna dem och vägleda dem till Prisma-aktiviteter. Här samverkar projektet med ett flertal funktioner inom offentlig och idéburen sektor som har kontakter med nyanlända.

 • Inkluderingsprocessen:

Den andra processen är att inventera, samla och skapa fler inkluderande aktiviteter i Lund. Ambitionen är att skapa ett så stort utbud som möjligt av Prisma-aktiviteter, där alla föreningar och organisationer i kommunen uppmuntras till att vara med och bidra. Ett särskilt fokus ligger dessutom på att skapa "multi-aktiviteter", där hela familjer kan engageras på samma tid och plats men med olika aktiviteter för föräldrar och barn. För Prisma-aktiviteter finns framtaget ett antal kriterier.

Centralt för processerna är Prisma-nätverket, som består av rekryterande aktörer som har kontakt med målgruppen och inkluderande aktörer som tillhandahåller Prisma-aktiviteter. Länken mellan dessa är projektets medarbetare och volontärer, som tar personlig kontakt med de personer som anmäler sig, intervjuar dem och följer dem till Prisma-aktiviteter, och därefter tillsammans utvärderar besöket för beslut om fortsättning eller test av annan aktivitet.

Alla som medverkar i Prisma-nätverket blir inbjudna till projektets mötesforum och föreningsträffar.

 
 

Kriterier för Prisma-aktiviteter

 • Ansvarig organisation

Ska ha en värdegrund som stämmer överens med grundprinciper för inkludering.

Ska medverka i Prisma-nätverket och bjudas in till relevanta mötesforum.

För alla aktiviteter för barn ska begäras utdrag ur polisens belastningsregister för ledare.

 

 • Aktiviteten

Ska vara gratis att prova på och medverka i under övergångsperiod. Det ska finnas en flexibilitet för deltagare utan betalningsförmåga att medverka även långsiktigt, t ex genom volontärinsatser.

Ska vara organiserad och ha utsedda personer som ansvarar för verksamheten.

Ska ha utrymme för nya deltagare.

Ska inte förutsätta särskild språkkompetens.

 

 • Bemötande av nya deltagare

Ansvariga ledare ska vara informerade om Prisma-projektet och funktionen som Prisma-aktivitet. De ska vara införstådda med behovet av att särskilt välkomna nya deltagare.

 

Prisma-deltagare

Medverkan i Prisma - hur fungerar det?

 1. Fyll i anmälningsformuläret.

 2. En medarbetare från Prisma kommer att kontakta dig för att träffas för en intervju.

 3. Under intervjun diskuterar ni vilka aktiviteter som är intressanta att besöka.

 4. Prisma-medarbetaren föreslår en tid och plats där ni träffas för att besöka aktiviteten.

 5. Efteråt pratar ni om hur det gick och beställer om ni vill fortsätta eller prova någon annan aktivitet.

 

Hur blir man en Prisma-aktivitet?

 1. Anmäl intresse via anmälningsformulär för Prisma-nätverket

 2. Prisma-representant träffar ansvarig organisation för avstämning av kriterier samt genomgång av upplägg och målgrupp för aktiviteten

 3. Prisma-representant besöker aktiviteten och pratar med ansvariga ledare

 • Fortlöpande kontakt med Prisma-projektet hålls bl a via uppföljningar av besök från Prisma-deltagare samt inbjudningar till projektets mötesforum

 • Samtliga språkcaféer i Lund besöks & inventeras av Prisma-medarbetare, och ingår på en särskild lista i utbudet av Prisma-aktiviteter

Bringing the city of Lund together.

 • Facebook Social Icon

IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden

info@eoscares.se

Facebook page: "Eos Cares"