Prisma Vinterfest fyllde Eoshallen!

Detta är Prisma.

Prisma är en plattform för samverkan mellan offentliga och idéburna aktörer i Lunds kommun, i syfte att öppna upp och tillgängliggöra stadens utbud av fritidsaktiviteter för deltagare ur alla samhällsgrupper. Så fungerar Prisma.

Nyheter om Prisma

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Eos Cares / IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden