top of page

This page is no longer active.
To stay updated, please follow our social media channels.
Return to Home.

Prisma har under 2019-2022 varit benämningen på Eos Cares insatser för flyktingar som anvisats till Lunds kommun. Arbetet inom Prisma bedrivs numera inom ramen för föreningen Interkultur i Lund.

overview abada.jpg
Prisma Liggande.png
bottom of page