top of page

Prisma

Prisma skapades 2019 och drivs i nära samverkan med flera förvaltningar inom Lunds kommun. Programmet är inriktat på etablering av nyanlända, och driver ett brett spektrum av aktiviteter, bl a språkcaféer, språkaccelerator, SFI-handledning på modersmål, läs- & skrivträning för analfabeter, återbruksverkstad, samhällsrådgivning, feriepraktik & nattidrott för ungdomar, cykelskola, hemspråksundervisning, sommarläger, sommar- och vinterfester och mycket annat. Per den 31 augusti har under 2022 medverkat över 1 500 nyanlända i Prismas aktiviteter, nära hälften av de 3 800 flyktingar som kommunen tagit emot från 2015 och framåt.

 

Genom att anställa nyanlända för att hjälpa andra nyanlända står Prisma för en storskalig egenorganisering för hjälp till självhjälp bland nyanlända i Lund.

Vill du ha stöd i din etablering?

Vill du ha hjälp med att hitta bra saker att göra?

Anmäl dig till Prisma!

Följ Prisma i sociala medier!

Facebook: "Prisma Lund"

Facebook-grupper:

Instagram: prisma.lund

overview abada.jpg
Prisma Liggande.png
bottom of page