top of page

Covid-19 - Krisinformation på svenska 

Covid 19

Här delar vi länkar till betrodda avsändares information om Coronaviruset/-situationen. Vi fokuserar på situationen i Sverige, eftersom det skiljer sig mycket åt från land till land hur både virusets spridning, samhällsstruktur, kultur, ekonomi och politik ser ut. Dessa skillnader påverkar hur de olika ländernas strategier utformas. Det är viktigt att alla individer tar del av just den information som gäller där han/hon själv bor.

Klicka här för att direkt komma till viktiga länkar. 

För att komma till sidan för hjälp och stöd klicka här.

Summering krisinfo 9 april 2020

 

Detta är en summering av vad som just nu är viktigt att veta om Coronasituationen i Sverige. Summeringen utgår från vad Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Krisinfo.se och Lunds kommun har förmedlat fram till 8 april 2020. 

 

Spridningen av Coronaviruset i Sverige

Diagrammen på bilden nedanför visar (till vänster) hur många sjukdomsfall per åldersgrupp som har bekräftats och (till höger) hur många personer per åldersgrupp som har dött. Det är bara bekräftade fall av sjukdomen som visas i diagrammet till vänster. Detta betyder att betydligt fler har haft eller har sjukdomen just nu. För de allra flesta ger Coronaviruset en ofarlig och mild sjukdom. Det är främst för äldre personer med underliggande sjukdomar som smittan är farlig.

Coronasmittan finns nu i nästan alla delar av Sverige, men värst drabbat är än så länge Stockholmsområdet.

Att ”trycka ner kurvan”

Det går inte att helt stoppa spridningen av Corona. Både i Sverige och i resten av världen kommer de flesta att drabbas av viruset och för majoriteten kommer detta inte att vara farligt. För att sjukvården ska klara av att vårda både ”vanliga” patienter och de som behöver vård p.g.a. Corona, så är det av högsta vikt att smittan sprids långsamt, så att inte för många blir sjuka på samma gång. Det är detta som man kallar att ”trycka ner kurvan”/”flatten the curve”.

Läget i sjukvården

Sjukvårdspersonalen i Sverige arbetar just nu mycket hårt. Många nya intensivvårdsplatser har tagits fram. Det finns problem med att långsiktigt garantera skyddsutrustning för sjukvårdspersonal. Kortsiktigt finns dock tillräckligt med skyddsutrustning. I nuläget finns det plats för alla patienter som behöver intensivvård. Det gäller att samhället fortsätter att hålla nere kurvan för att det ska förbli så.

Individens ansvar

För att trycka ner kurvan behöver hela samhället ta ansvar. För individer handlar detta om:

 • att stanna hemma om man har förkylningssymptom, även om dessa är milda. Efter att symptomen försvunnit ska man stanna hemma ytterligare två dagar;

 • att hålla ett ordentligt fysiskt avstånd till andra personer, både inomhus och utomhus;

 • att hosta och nysa i armvecket;

 • att tvätta händerna ofta och noga med varmt vatten och tvål (om man inte har tillgång till vatten och tvål, så fungerar handsprit också);

 • att arbeta hemifrån, om man har ett arbete som tillåter detta;

 • att inte besöka/träffa personer som är över 70 år;

 • om man är över 70 år: att undvika alla sociala kontakter, inklusive att t.ex. gå och handla och resa med kollektivtrafik. Det är bra att gå ut på promenad, men man måste undvika att gå nära andra människor;

 • undvik fester och andra sociala evenemang;

 • undvika att resa i rusningstrafik;

 • att inte resa till andra delar av landet, dels för att undvika att ta med sig smitta, dels för att se till att man befinner sig där man är folkbokförd, om man själv skulle behöva sjukhusvård;

 • att inte resa utomlands (gäller i nuläget fram till 15 juli).

Råd och regler i samhället

 • Allmänna sammankomster med mer än 50 personer har förbjudits.

 • Gymnasie- och vuxenutbildning hålls på distans.

 • Besök på äldreboenden har förbjudits.

 • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.

 • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. 

 • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.

 • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.

 • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

 • Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar på restauranger får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. 

 • Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

 

Dessa råd och regler gäller till och med den 31 december 2020 men kan upphävas tidigare, eller förlängas, om det behövs.

Övrigt

 • Förskolor och grundskolor är ännu öppna som vanligt, så alla friska barn ska gå i skolan. Detta är mycket viktigt för barnens hälsa och utveckling. Det är mycket, mycket ovanligt att barn blir allvarligt sjuka av viruset. Överför inte din egen oro för situationen på dina barn, utan svara sakligt på de frågor som barnen ställer. Försök hålla fast vid de vanliga dagliga rutinerna och ge barnet hopp genom att berätta att det är många vuxna som arbetar med att göra situationen bättre. Om ditt barn är hemma länge p.g.a. sjukdomssymptom, håll kontakt med skolan för att få veta vilket skolarbete barnet ska arbeta med hemma. Visa och påminn dina barn hur de ska tvätta händerna.

 • Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner sig sjuk och så länge du är sjuk, för att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 

 • Det är bra och viktigt för hälsan att träna och att vara ute och röra på sig, både för barn och vuxna. Det viktiga är att hålla fysiskt avstånd till andra människor och att vara noga med handhygienen.

 • Regeringen har p.g.a. Coronasituationen lanserat flera olika ”Krispaket”, d.v.s. ekonomisk stöttning, till företag, regioner och kommuner. 

 • Sverige har en god livsmedelsförsörjning och nuvarande situation med virusutbrottet covid-19 har inte påverkat svensk livsmedelsproduktion i någon större omfattning.

 

Källor: 

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinfo.se: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Lunds kommun: https://lund.se/kommun--politik/kommunens-organisation/kommunens-krisorganisation/coronavirus-covid-19/

Regeringen: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/regeringens-beslut-och-initiativ-med-anledning-av-nya-coronaviruset/

statistik%20fall%20i%20Sverige%208%20apr

Viktiga länkar

Anchor 1

 

 

Klicka på logotyperna/bilderna nedan för att nå informationen.

Så skyddar du dig själv och andra från smittspridning.

folkhalsomyndigheten-share.png

Denna länk leder till råd om hur du skyddar dig själv och andra från spridningen av Corona.

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten har över 500 anställda, med olika expertkunskaper. Dess uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Folkhälsomyndigheten ger råd till regeringen angående dessa frågor.

Via denna länk når du nyheter på olika språk från Sveriges Radio om Corona. Sveriges Radio ingår i det som kallas ”public service”. Det betyder att de står i medborgarnas tjänst och är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. Ingen utanför Sveriges Radio kan påverka vad som ska sändas eller inte sändas. 

sveriges-radio-logo.png
Skärmbild (2).png

Via denna länk hittar du den viktigaste samhällsinformationen om Coronakrisen. På Krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

Det här säger myndigheterna om det nya coronaviruset → Aktuell och bekräftad information om coronaviruset

1177-vårdguiden-logo-röd.png

1177 Vårdguiden har samlat ihop information kring coronaviruset och Region Skåne. Exempelvis hur man söker vård i Skåne, vad man bör tänka på om man är i en riskgrupp eller bara allmänna frågor kring viruset.

lund-logo.png

Via denna länk når du Lunds kommuns samlade information om Corona.

FHMcovid70.PNG

Information till personer över 70 år 

forsakringskassans_logotyp.jpg

Här hittar du aktuell information från Försäkringskassan gällande dig som privatperson.

Hallåkonsument.PNG

Via den här länken kan du ta del av information från Konsumentverket angående dina rättigheter som konsument.

bottom of page