top of page

Covid-19 - Help and support in Tigrinya / ትግርኛ

Covid 19

ኣብዚ እዋን ናይ ኮሮና ቅልውላው ፣ ምምሕዳር ሉንድ ከምኡውን ካልኦት ውዳቤታት ዝተፈላለየ ዓይነት ሓገዛትን ደገፋትን ንተቀማጦ ይህባ ኣለዋ።  ሓበሬታ ብዛዕባ ሓገዛትን ደገፋትን ንዓበይትን ነኣሽቱን ኣብዚ ንእክቦ ኣለና።

ኣብቲ “ሓበረታቅልውላው” ዘርኢ ገጽ ንምብጻሕ፥ ኣብዚ ጠውቕ።

ኣገደስቲ  ሌንክታት  

በዚ መተኣሳሰሪ ኣቢልካ ኣብቲ ደገፍ ንዘድልዮም ንምግላጋልን ዝቖመ ናይ ሉንድ ማዘጋጃ ቤት ኣገልግሎት ትኣቱ። ኣገዳሲ ዝኸውን ድማ፥ ንበይንኻ ተገሊልካ ኣብ ዘለኻሉን ጉዳያት ክሳለጠልካ ምስ እትደልን፤ ወይ ድማ ካልኦት ጉዳያቶም ንክሳለጠሎም ክትሕግዝ ምስ እትደሊን ኢዩ።

ኣብዚ ካብ መርበብ ሓበረታ (IM) ከፊትካ፤  (ገዛ ምዕዶ ኣብ ሉንድ ኣብ እዋን ቅልውላው ኮሮና) ኣብ ዝብል ብምእታው ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

RådRum.PNG
rc3a4dda-barnen-logga-sv.jpg

ምስ ውላድካ ብጉዳይ ኮሮና ብከመይ ከምእትዛረብ ዝሕብር። ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተዳለወ ሓበረታታት።

Hjälp och stöd i Lund

 

ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ህድኣት መስመር “Kvinnofridslinjen” - ንዓኺ ናይ ኣእምሮኣዊን፣ ኣካላዊን ግፍዒ፣ ከምኡ ንው ንዓመጽ ጾታዊ ርክብ ትቃልዒ ዘለኺ፥ 020-505050  https://kvinnofridslinjen.se/sv/

ከተቛርጵ ምረጵ “Välj att sluta” -  ቴሌፎን መስመር ንዓኻ ንተፍቅሮም ሰባት ኣብ ሓደጋ ተውድቅ ዘለኻ፥ 020-555 666  http://www.valjattsluta.se/

Är du orolig för en Lundabo som är över 18 år? Ta hjälp av en uppsökande socialarbetare:

https://www.lund.se/omsorg--hjalp/akut-hjalp-krishantering/orolig-for-en-lundabo-ta-hjalp-av-uppsokande-socialarbetare/

Få föräldrastöd via telefon, varje vardag klockan 13 - 15. Ring och prata på 046-359 96 15

https://www.lund.se/omsorg--hjalp/nyheter-och-nyhetsarkiv/2020/fler-konflikter-med-barnen-nu-kan-du-fa-foraldrastod-via-telefon/

ሓገዝ ዕዮ ገዛ

 

Röda Korset: https://www.rodakorset.se/fa-hjalp/laxhjalp/?gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8msfvcUYmNPG_pDPDIUoZFmRczaHQ0OmuNBYm1VvTCPRDFuOokbjfMgaAlfIEALw_wcB

 

Hej Albert (3-16 år): https://hejalbert.se/

 

Facebookgrupp Gratis plugghjälp! (SO-ämnena): https://www.facebook.com/groups/208467900375590/?hc_location=group

 

Facebookgrupp Gratis mattehjälp online!: https://www.facebook.com/groups/gratismattehjalponline/?fref=mentions&hc_location=group

 

Facebookgrupp Läxhjälp för alla!: https://www.facebook.com/groups/138251293666523/

 

Mattcentrums pluggakut: https://www.pluggakuten.se/

Fritidsgårdar har lugna studieplatser för gymnasieelever. Öppet 10 - 14. 

https://www.facebook.com/ungilund/videos/668835920342235/

ተወሳኺ ደገፍ ን ቆልዑትን፨መንእሰያትን

ን ቆልዑት፣ ብዛዕባ ኮሮና ሻቅሎት ዝስምዖም ዘሎ፥ BRIS (ደውሉ፣ ቻት ወይ ኢመይል)  https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/corona-viruset/

 

Fältgruppen Lunds chatt har utökade tider (vardagar 8.30-21.30, fre-lör 17.00-01.00): https://ungilund.se/faltgruppen/ungdomschatten/

 

Röda Korset jourhavande kompis: https://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/

 

Tjejjouren i Lund: https://tjejjouren.se/lund/om-tjejjouren-i-lund

 

Gällande hedersrelaterat våld: https://karlekenarfri.se/

 

Gällande radikalisering och hat: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/orostelefonen/

bottom of page