top of page
  • Writer's picture

Language cafés in Lund (Autumn 2019)


Eos Cares is known for its language cafés. However, we are not the only ones running a language café in Lund. Language cafés are excellent places for meeting people, training a language and drink some coffee! Below you will find the complete (as far as we are aware of) list of language cafes in Lund. Do you know of a language cafe that is not on the list? Please notify us by emailing info@eoscares.se.

Picture of Eos language café

Internationella Huset (International House), Röda Korset (Red Cross), Tullgatan 14, weekdays 12-16. Support teaching in Swedish.

Monday:

14-17 Språk och Gemenskap, Filippi, Sandgatan 14 B.

16-17 City Library in Lund, St Petri kyrkogata 6, Atriumgården

16-17 Linero Library, Linero Torg 14

17-18.30 Dalbys’ Library, Allégatan 1a

18-19.30, “Kulturbro" New activity for language training and cultural exchange, held at Lund City Library. (Eos Cares).

17-19.30 Swedish for asylum seekers and refugees in Lund - Flyktingar Lund. Google maps: https://g.page/flyktingar-lund? Adress: Sölvegatan 29 D, 22362 Lund. Buss nr 6, 20.

Tuesday:

10-12 Red Cross Lundakretsen, Paradisgatan 1.

10-12 Erikshjälpen, Öresundsvägen 16, Number of participants is limited. (First come on a Saturday to Pentecostal Church, Erik's Aid, between 11-13 to secure a place in the Tuesday group.)

12.30-14-30 IM (Individuell Människohjälp= Individual Human Aid) Vänskapens hus, Bredgatan 19. From 15 October. New address IOGT, Bantorget 5 i Lund.

14-16 Swedish Church, Petersgården Trollebergsvägen 43. Language and Handicraft café

16-18 Sankt Knuts församlingsgård, Linero Torg 12.

17-19 For International Students: The International Desk at Lund University hosts The Swedish Lounge, a language café focusing on the Swedish language. Available only to students at Lund University, limited number of seats (go in earlier than 16:45). Show a student ID to join (LU-card or studentlund).

18:30-20:00 Swedish Church, Kyrkstugans källarplan, Kyrkovägen 11, Genarp

Wednesday:

10-12, “Prata Svenska” language café for Swedish, at Eoshallen (Arkivgatan 32).

11-12 Södra Sandby Library, Fritidsgatan 2

15-16 30 Norra Fäladen’s Library, Svenshögsvägen 25

16-17 Väster Library, Örnvägen 66

17-19 For international students (Studentlund card): Café Multilingua. Practice Languages (Swedish, English, German, French, Japanese, Mandarin Chinese, Italian, Spanish, Portuguese and Russian) while having fika! Språk- och Litteraturcentrum SOL, Absalon foyer & room A121, Lund University, 12 Helgona Backen

18:00-19:30 Language café Veberöds library, Dalbyvägen 1, Veberöd.

Thursday:

12.30-15 IM (Individuell Människohjälp), IOGT, Bantorget 5 i Lund.

13:30-15:30 Sankt Hans church, Fäladstorget 32.

14-17 Red Cross Lundakretsen, Paradisgatan 1.

16-17 Linero library, Linero Torg 14.

16-17 Klostergårdens Centrum library.

17-19.30 Swedish for asylum seekers and refugees in Lund - Flyktingar Lund. Google maps: https://g.page/flyktingar-lund? Adress: Sölvegatan 29 D, 22362 Lund. Buss nr 6, 20.

Saturday:

11-13 Pingst church (Erikshjälpen), St. Södergatan 25.

13-15, “Eos Language Café” (Eoshallen, Arkivgatan 32). Language Café and meeting place for conversations in Swedish and several other languages.

15-17.30 Swedish for asylum seekers and refugees in Lund - Flyktingar Lund. Adress: Sölvegatan 29 D, 22362 Lund. Buss nr 6, 20.

Sunday:

16-18 Café Tillsammans (Café Together), Hemgården, Kiliansgatan 11.

Rådrum Lund is a meeting place where newly arrived in the city of Lund can get free support to navigate through the Swedish society. Welcome with your questions and get answers in your native language. Lund City Library, St Petri kyrkogata 6, Mondays 13-16.

Woman writing Swedish on a notebook

 

Språkcaféer i Lund (Höst terminen 2019)

Eos Cares är känd för våra språkcaféer. Dock är vi inte den enda som driver språkcafé i Lund. Språkcaféerna är utmärkta mötesplatser för att träffa människor, träna ett språk och fika! Här nedanför hittar du den kompletta (vi tror) listan över språkcaféer i Lunds kommun. Känner du till ett språkcafé som inte finns med på listan? Meddela oss gärna genom att maila till info@eoscares.se.

Picture of Eos language café

Foto:Eleanna Delvenakioti

Internationella Huset, Röda Korset (Tullgatan 14) vardagar kl. 12-16.

Stödundervisning i svenska.

Måndag:

14-17 Språk och Gemenskap, Filippi, Sandgatan 14 B.

16-17 Stadsbiblioteket i Lund, St Petri kyrkogata 6, Atriumgården

16-17 Biblioteket Linero, Linero Torg 14.

17:00-18.30 Dalbys bibliotek, Allégatan 1a

17:30-19:30 Svenska för asylsökande och Flyktingar, Flyktingar i Lund – Google maps: https://g.page/flyktingar-lund? Adress: Sölvegatan 29 D, 22362 Lund. Buss nr 6, 20.

18:00-19.30, “Kulturbro" Ny aktivitet för språkträning och kulturellt utbyte, hålls på Lunds Stadsbibliotek. (Eos cares).

Tisdag:

10-12 Röda Korset Lundakretsen, Paradisgatan 1.

10-12 Erikshjälpen, Öresundsvägen 16, Antal deltagare är begränsat. (Kom först en lördag till Pingstkyrkan, Erikshjälpen, mellan 11-13 för att säkert få en plats i tisdagsgruppen.)

12.30-14-30 IM (Individuell Människohjälp) Vänskapens hus, Bredgatan 19.Från 15 okt ny adress IOGT, Bantorget 5 i Lund.

14 – 16 Svenska Kyrkan, Petersgården Trollebergsvägen 43. Språk- och Handarbets-café

16-18 Sankt Knuts församlingsgård, Linero Torg 12.

17-19 För internationella studenter (LU-kort eller studentlund): International Desk at Lund University är värd för The Swedish Lounge, ett språkcafé med fokus på det svenska språket. Begränsat antal platser (gå in tidigare än 16:45).

18:30 – 20:00 Svenska Kyrkan, Kyrkstugans källarplan, Kyrkovägen 11, Genarp

Onsdag:

10-12, “Prata Svenska” Språkcafé för svenska, i Eoshallen.

11-12 Biblioteket Södra Sandby, Fritidsgatan 2,

15-16 30 Norra Fäladens bibliotek, Svenshögsvägen 25

16-17 Biblioteket Väster, Örnvägen 66

17-19 För internationella studenter (Studentlund-kort): Café Multilingua. Öva språk (svenska, engelska, tyska, franska, japanska, mandarin-kinesiska, italienska, spanska, portugisiska och ryska) medan du har fika! Språk- och Litteraturcentrum SOL, Absalon foajé & rum A121, Lunds universitet, 12 Helgona Backen

17:30-20:00 Svenska för asylsökande och flyktingar. Flyktingar i Lund – S:t Thomas

Samaritförening, Sölvegatan 29 D i Lund.Buss nr 6 o hållplats LTH.

18:00-19:30 Språkcafé Veberöds bibliotek, Dalbyvägen 1, Veberöd.

Torsdag:

12:30-15:00 IM (Individuell Människohjälp), IOGT, Bantorget 5 i Lund.

13:30-15:30 Sankt Hans kyrka, Fäladstorget 32.

14-17 Röda Korset Lundakretsen, Paradisgatan 1.

16-17 Biblioteket Linero, Linero Torg 14.

16-17 Biblioteket Klostergårdens Centrum.

17-19.30 Svenska för asylsökande och flyktingar, Flyktingar i Lund. Google maps: https://g.page/flyktingar-lund? Adress: Sölvegatan 29 D, 22362 Lund. Buss nr 6, 20.

Lördag:

11-13 Pingstkyrkan (Erikshjälpen), St. Södergatan 25.

13-15, “Eos Language Café” Arkivgatan 32. Språkcafé och mötesplats för konversation på svenska och ett flertal andra språk.

15-17.30 Svenska för asylsökande och flyktingar, Flyktingar i Lund. Google maps: https://g.page/flyktingar-lund? Adress: Sölvegatan 29 D, 22362 Lund. Buss nr 6, 20.

Söndag:

16-18 Café Tillsammans (Café Together), Hemgården, Kiliansgatan 11.

Rådrum Lund är en mötesplats där nyanlända Lundabor kan få gratis stöd att navigera rätt i det svenska samhället. Välkommen med dina frågor och få svar på ditt modersmål.

Stadsbiblioteket i Lund, St Petri kyrkogata 6, måndagar 13-16.

Listan utskriven: 2019-09-20

Woman writing Swedish on a notebook

Foto: Eleanna Delvenakioti

168 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page