top of page
  • Writer's picture

Ansök om en plats i sommarlovsentreprenörsprogrammet på Eos!

Updated: Nov 22, 2021

Under perioden 14 juni - 1 juli arrangerar Eos Cares en intensivutbildning i socialt entreprenörskap, som vänder sig till ungdomar 15-20 år. Deltagarna kommer huvudsakligen från Lunds kommuns feriepraktik, men vi öppnar även en möjlighet för ungdomar som inte sommarjobbar inom kommunen att ansöka om en plats!

Lunds kommun har i flera år erbjudit feriepraktik som entreprenörer, utifrån ett program där ungdomar under tre veckor anställs för att utveckla en entreprenörsmässig idé eller verksamhet. I sommar kommer Eos att ansvara för en av programmets hubbar, med inriktning på socialt entreprenörskap. 20 feriepraktikanter kommer att medverka i hubben, och utöver dessa kommer ett antal platser att öppnas upp för fler ungdomar som vill vara med och utveckla idéer.


Programmet pågår under tre veckor, 14 juni - 1 juli, med schemalagda aktiviteter varje vardag, oftast mellan kl 9-16. Aktiviteterna är olika typer av föreläsningar/presentationer, övningar, eget arbete för idéutveckling och coaching från programmets handledare. Utifrån egna idéer och intressen kan man även medverka i vissa arrangemang på kvällar och helger.


Som frivillig deltagare får man inget betalt, men alla som medverkar i programmet har möjlighet att ansöka om stipendium på 1 500 kr, 3 000 eller 6 000 kr, för att vidareutveckla och genomföra sin idé under resten av sommaren och året. Som mottagare av stipendium öppnas även vissa möjligheter till fortsatt extrajobb med utgångspunkt från verksamheten man utvecklat.


Med socialt entreprenörskap avser vi verksamheter som får idéer, projekt, människor, grupper, företag, nätverk eller organisationer att växa och utvecklas, för ett samhällsnyttigt ändamål. Det behöver inte vara en ekonomisk verksamhet - inom programmet kommer fokus framför allt att ligga på att utveckla entreprenörsmässiga färdigheter: leda, utbilda, planera, marknadsföra och presentera. Utifrån detta kommer deltagarna få möjlighet att utveckla idéer som berör organisationsledning, aktivitetsledning (barn/ungdomar), ledning av social verksamhet, nätverksutveckling eller företagsledning.


Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan senast den 1 juni, via det här formuläret!


Har du frågor om programmet? Hör av dig till info@eoscares.se så hjälper vi dig!


332 views0 comments

Comments


bottom of page