top of page
  • Writer's picture

Eos Cares söker Språkmentorer!

Updated: Sep 13, 2022

Har du 1-2 timmar i veckan för att ge någon en boost i sin språkutveckling?

Prisma är ett integrationsprogram som drivs av Eos Cares i samverkan med Lunds kommun, i syfte att visa nyanlända vägen till nyttiga fritidsaktiviteter och sammanhang. I programmet ingår ett arbetsmarknadsarbete, där nyanlända anställs för att på olika sätt stötta kommunens fritidssektor, samtidigt som de utvecklar färdigheter och nätverk för att lättare kunna gå vidare på arbetsmarknaden.

Mentormöte i en av Prismas acceleratorgrupper.


Som en del av arbetsmarknadsarbetet erbjuder Prisma en Språkaccelerator. Syfte är att deltagarna ska kunna ta del av en en rolig, intressant och mycket effektiv form av svenskaträning.


Till detta söker vi mentorer, som vill vara med och inspirera programdeltagarna och hjälpa dem med konversationsträning. Rollen som mentor i Prismas språkaccelerator bygger på att:


-Varje mentor tilldelas 2-3 deltagare, som de träffar fortlöpande under en längre period.


-Varje vecka har mentorn ett möte med sina deltagare, för att träna svenskakonversation. Mötet kan hållas online, i Eoshallen eller på annan lämplig plats. Omfattning är 60-90 minuter, utifrån mentorns önskemål.


För att vara en bra språkmentor behövs ingen tidigare erfarenhet av svenskaundervisning. Däremot är det bra att vara kommunikativ och pedagogisk, samt givetvis intresserad av att lära känna deltagarna och deras livssituationer.


Låter detta intressant? Skriv till oss på hr@eoscares.se - ange gärna "Språkmentor" i ämnesraden.

Vi ser fram emot att involvera dig i Språkacceleratorn!

377 views0 comments
bottom of page