Eos Cares söker Språkvolontärer!

Updated: Sep 2, 2021

Har du 1-2 timmar i veckan för att ge någon en boost i sin språkutveckling?

Prisma är ett integrationsprogram som drivs av Eos Cares i samverkan med Lunds kommun, i syfte att visa nyanlända vägen till nyttiga fritidsaktiviteter och sammanhang. I programmet ingår ett arbetsmarknadsarbete, där nyanlända anställs för att på olika sätt stötta kommunens fritidssektor, samtidigt som de utvecklar färdigheter och nätverk för att lättare kunna gå vidare på arbetsmarknaden.

Bild från Wix - ej relaterad till Eos Cares aktiviteter.


Hösten 2021 kommer Prisma att utveckla en Språkaccelerator, för att erbjuda en rolig, intressant och förhoppningsvis supereffektiv form av svenskaträning. I en första omgång kommer deltagarna i acceleratorn att vara våra egna medarbetare i arbetsmarknadsprogrammet.


Till detta söker vi nu mentorer, som vill vara med och inspirera programdeltagarna och hjälpa dem med konversationsträning. Rollen som mentor i Prismas språkaccelerator bygger på att:


-Varje mentor tilldelas två deltagare, som de kommer att jobba med under hösten 2021


-Varje vecka (1 timme, måndag, tisdag, torsdag el fredag) har mentorn ett möte med sina deltagare, för att träna svenskakonversation. Mötet kan hållas online, eller i ett konferensrum i Eoshallen med gott om utrymme.


-Deltagarna kommer dessutom på onsdagar medverka på ett gruppmöte, där de ska hålla en muntligpresentation. Mentorer som är intresserade kan ibland bjudas in till detta möte, för att hålla egna presentationer som inspiration och goda exempel. (Detta är alltså inte del av mentorernas grundåtagande.)