Eos Cares söker mentorer till ny Språkaccelerator inom Prisma!

Har du 1-2 timmar i veckan för att ge någon en boost i sin språkutveckling?

Prisma är ett integrationsprogram som drivs av Eos Cares i samverkan med Lunds kommun och Rädda Barnen, i syfte att visa nyanlända vägen till nyttiga fritidsaktiviteter och sammanhang. I programmet ingår ett arbetsmarknadsarbete, där nyanlända anställs för att på olika sätt stötta kommunens fritidssektor, samtidigt som de utvecklar färdigheter och nätverk för att lättare kunna gå vidare på arbetsmarknaden.

Bild från Wix - ej relaterad till Eos Cares aktiviteter.


Våren 2021 kommer Prisma att utveckla en Språkaccelerator, för att erbjuda en rolig, intressant och förhoppningsvis supereffektiv form av svenskaträning. I en första omgång kommer deltagarna i acceleratorn att vara våra egna medarbetare i arbetsmarknadsprogrammet.


Till detta söker vi nu mentorer, som vill vara med och inspirera programdeltagarna och hjälpa dem med konversationsträning. Rollen som mentor i Prismas språkaccelerator bygger på att:


-Varje mentor tilldelas två deltagare, som de kommer att jobba med under en tidsperiod om preliminärt 3 månader.


-Varje måndag skickar deltagarna en skriftlig rapport till mentorn, ca en A4-sida, som beskriver vilka text-, ljud- och bildmaterial som deltagaren har studerat under veckan innan, samt vilka tankar och reflektioner som dessa gett upphov till. Deltagarnas åtagande i acceleratorn är att utöver möten lägga minst 30 minuter varje dag på att läsa artiklar, lyssna på podcasts, titta på TV-program o dyl.


-Varje vecka (1 timme, tisdag, onsdag el torsdag) har mentorn ett möte med sina deltagare, för att träna svenskakonversation. Rapporterna utgör underlag till mötet, men syftet är snarare att prata om dem än att de ska korrigeras och rättas i detalj. Mötet kan hållas online, eller i ett konferensrum i Eoshallen med gott om utrymme.


-Deltagarna kommer sedan att avsluta veckan med ett gruppmöte på fredagar, där de ska hålla en muntligpresentation. Mentorer som är intresserade kan ibland bjudas in till detta möte, för att hålla egna presentationer som inspiration och goda exempel. (Detta är alltså inte del av mentorernas grundåtagande.)


För att vara en bra språkmentor behövs ingen tidigare erfarenhet av svenskaundervisning. Däremot är det bra att vara kommunikativ och pedagogisk, samt givetvis intresserad av att lära känna deltagarna och deras livssituationer.


Låter detta intressant? Hör i sådana fall av dig till prisma@eoscares.se. Berätta gärna lite om vem du är, och så kan vi svara på frågor och se till att du blir involverad.


Är du dessutom intresserad av att träna ett språk för egen del? Gå i sådana fall med i Eos Cares Language Tandem-program, där du blir matchad med personer som pratar språket du vill lära dig. Läs mer på www.eoscares.se/tandem.

6 views0 comments
  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn

Eos Cares / IK Eos

Eoshallen

Arkivgatan 32, 22359 Lund, Sweden